در این صفحه می توانید تمام ویدیوهای منتشر شده از گروه پزشکان به آیند را مشاهده نمایید.

پزشکان به آیند

 

 

 

دکتر امیرپاشا ابراهیمی

 

 

 

دکتر الهام پدرزاده

 

 

 

دکتر امینه سادات واقفی

 

 

 

دکتر مریم خوئینی ها

 

 

 

دکتر بهروز غریب

 

 

 

دکتر احسان کرباسی

 

 

 

دکتر فرناز اسماعیل زاده

 

 

 

دکتر نیوشا محمدی

 

 

 

دکتر پروانه حاتمی