09023009259 [email protected]

“درد پستان یا ماستالژی”

گروه پزشکان بهایند، اولین مرکز هوشمند فوق تخصصی پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان (اولین مرکز تخصصی درمان هدفمند و ایمنی درمانی)
ارتباط مستقیم با مرکز:

واتساپ(09023009259)

دکتر امیرپاشا ابراهیمی

متخصص جراحی پستان (سرطان و زیبایی)

 

 

 

“نقش سونوگرافی و ماموگرافی در ارزیابی زنان با درد پستان”

دکتر الهام پدرزاده

متخصص رادیولوژی_سونوگرافی

“تغییرات فیبروکیستیک پستان و درمان آن”

دکتر امیرپاشا ابراهیمی

متخصص جراحی پستان (سرطان و زیبایی)

 

 

 

“فیبروآدنوم توده خوش خیم پستان و درمان آن”

دکتر امیرپاشا ابراهیمی

متخصص جراحی پستان (سرطان و زیبایی)

 

 

 

“نقش سونوگرافی و ماموگرافی در ارزیابی تغییرات فیبروکیستیک و فیبروآدنوم”

دکتر الهام پدرزاده

متخصص رادیولوژی_سونوگرافی

 

 

 

“کسیت پستان و درمان آن”

دکتر امیرپاشا ابراهیمی

متخصص جراحی پستان (سرطان و زیبایی)