09023009259 [email protected]

“درد پستان یا ماستالژی”

دکتر امیرپاشا ابراهیمی

متخصص جراحی پستان (سرطان و زیبایی)

دانلود

 

 

 

“نقش سونوگرافی و ماموگرافی در ارزیابی زنان با درد پستان”

دکتر الهام پدرزاده

متخصص رادیولوژی_سونوگرافی

دانلود

 

 

 

“تغییرات فیبروکیستیک پستان و درمان آن”

دکتر امیرپاشا ابراهیمی

متخصص جراحی پستان (سرطان و زیبایی)

دانلود