09023009259 [email protected]

آموزش خودآزمایی سینه ها به صورت ماهانه در منزل

دانلود

 

 

 

“چگونه از سرطان‌ در افراد سالم پیشگیری کنیم؟”

دکتر امینه سادات واقفی

متخصص پاتولوژی

مشاور ژنتیک سرطان_سرطانهای ارثی_سرطانهای خانوادگی

دانلود

 

 

 

“استفاده درست از ضد آفتاب ها در پیشگیری از ضایعات پوستی و سرطان پوست”

دکتر پروانه حاتمی

متخصص بیماریهای پوست و مو

دانلود