سرطان پستان بعد از سرطان پوست، شایع ترین سرطان در زنان آمریکایی است. در حال حاضر میانگین خطر ابتلا به سرطان پستان یک زن در ایالات متحده حدود ۱۳٪ است. به این معنی که از هر ۸ نفر، احتمال ابتلا به سرطان پستان در ۱ نفر وجود دارد.

برآورد سال جاری درباره سرطان پستان

تخمین های بدست آمده از انجمن سرطان آمریکا در مورد سرطان پستان در ایالات متحده برای سال ۲۰۲۰:

  • احتمال بروز حدود ۲۷۶،۴۸۰ مورد جدید سرطان تهاجمی پستان در زنان
  • احتمال بروز حدود ۴۸.۵۳۰ مورد جدید سرطانCIS (CIS سرطانی غیر تهاجمی و اولین شکل سرطان پستان است)
  • احتمال مرگ حدود ۴۲۱۷۰ زن در اثر سرطان پستان

روند بروز سرطان پستان

در سال های اخیر میزان ابتلا افراد به این سرطان اندکی افزایش یافته است (۰.۳٪ در سال).

روند مرگ و میر در سرطان پستان

سرطان پستان دومین علت مرگ و میر سرطان در زنان است (سرطان ریه هر سال باعث بروز بیشترین مرگ در زنان می شود). احتمال اینکه یک زن در اثر سرطان پستان از دنیا رود، حدود ۱ در ۳۸ است (حدود ۲.۶٪).

از سال ۲۰۰۷ میزان مرگ و میر سرطان پستان در زنان جوان تر از ۵۰ سال ثابت بوده است، اما در زنان پیرتر این روند همچنان ادامه دارد. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ میزان مرگ و میر ۱.۳ درصد در سال کاهش یافته است.

اعتقاد بر این است که علت کاهش این امار نتیجه یافتن سرطان پستان در مراحل اولیه از طریق غربالگری، افزایش آگاهی مردم و هم چنین استفاده از روش های درمانی بهتر می باشد.

افراد بهبود یافته از سرطان پستان

در حال حاضر بیش از ۳.۵ میلیون افراد بهبود یافته از سرطان پستان در ایالات متحده وجود دارند. این آمار شامل خانم هایی است که هنوز تحت معالجه قرار می گیرند و افرادی که درمان را تمام کرده اند.

مرتبط : مرتبط : سرطان پستان چیست؟ ، عوامل موثر در ایجاد سرطان پستان چه چیزهایی هستند؟ 

cancer