ایا سرطان مری کشنده است | علائم سرطان مری

ایا سرطان مری کشنده است | علائم سرطان مری

سرطان مری سرطان مری سرطانی است که در سرخ نای یا مری (یک لوله توخالی و طولانی که از گلو تا معده کشیده شده است) تشکیل می شود. مری به انتقال مواد غذایی ای که بلعیده اید از قسمت پشت گلو تا معده تان کمک می کند تا آن را هضم کند. سرطان مری معمولاً در سلول هایی تشکیل می شود...