تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند

 

درمان سرطان نیاز به استراتژی هوشمندانه دارد

تومورها دارای مناطق آسیب پذیر هستن که می توان آنها را مورد هدف قرار داد.

گروه پزشکان بهایند، اولین مرکز هوشمند فوق تخصصی پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان (اولین مرکز تخصصی درمان هدفمند و ایمنی درمانی)
ارتباط مستقیم با مرکز:

واتساپ(09023009259)

برای اثربخشی بهتر درمان سرطان ، با استفاده همزمان از ترکیب  چند دارو و هدف قراردادن  مسیرهای سلولی متفاوت می توان رشد تومور را کنترل و از پیشرفت آن جلوگیری کرد.

درمان سرطان نیاز به استراتژی هوشمندانه دارد

چه کسانی از این تستها سود می برند؟

بیماران مبتلا به سرطان که درمان خط اول شکست خورده است،

و یا سرطان عود کرده است،

و یا سرطان درجه بالا و یا متاستاتیک است و از محل اولیه به قسمتهای دیگر بدن گسترش پیدا کرده است.

بیمارانی که سرطان به تازگی تشخیص داده شده تا بهترین گزینه های درمانی مورد بررسی قرار گیرد.

از آنجاییکه درمانهای هدفمند روی تغییرات سلولی منحصر به بافت تومور اثر می کنند نسبت به داروهای شیمی درمانی که روی تمام سلولهای بدن اثر می گذارند ، عوارض کمتر و اثربخشی بیشتری دارند.

این درمانها به تنهایی یا در ترکیب با سایر درمانهای سرطان اعم از شیمی درمانی و پرتودرمانی استفاده می شوند.

درمانهای هدفمند چه انواعی دارند؟

انواع مختلفی از درمانهای هدفند تا کنون مورد تایید قرار گرفته اند که شامل هورمون درمانی ، بازدارنده های انتقال سیگنال سلولی ، تعدیل کننده های بیان ژن ، القا کننده های مرگ سلولی ، مهارکننده های تکثیر عروقی و ایمونوتراپی.

تستهای ژنتیک مرتبط با درمانهای هدفمند کجا انجام می شوند؟

این تستها در مرکز ژنتیک داتار واقع در شهر ساری ( Surrey ) در جنوب شرقی انگلستان انجام می شود.این مرکز ژنتیک مورد تایید انجمن پاتولوژی آمریکا و اتحادیه اروپا می باشد.

تستهای ژنتیک مرتبط با درمانهای هدفمند کجا انجام می شوند؟
تستهای ژنتیک مرتبط با درمانهای هدفمند کجا انجام می شوند؟تستهای ژنتیک مرتبط با درمانهای هدفمند کجا انجام می شوند؟

چه مواردی در این تستها مورد بررسی قرار می گیرند؟

تست ژنتیک ایمونوتراپی
تست ژنتیک ایمونوتراپی

نمونه خون بیمار

1-بررسی جهشهای ژرم لاین روی ژن سلولهای تک هسته ای در جریان خون

بررسی جهشهای پلی مورفیسمهای تک نوکلئوتیدی ( SNP )

2-فارماکوژنتیک ( بررسی مسیرهای متابولیسم دارویی، میزان پاسخ دهی و احتمال مسمومیتهای دارویی)

3-جدا کردن سلولهای توموری شناور در گردش خون

جهت شمارش تعداد و پیگیری پاسخ دارویی

و بررسی جهشهای پلی مورفیسمهای تک نوکلئوتیدی ( SNP )

و بررسی میزان مقاوت و حساسیت سلولهای توموری به داروهای شیمی درماتی روتین (  chemoresistance )

4-بررسی میزان بیان ژنها با مطالعه روی mRNA

5- بررسی میزان تنظیم ژنها با مطالعه روی mRNA

نمونه بافت تومور

1-مطالعه انواع تغییرات ژنتیکی تومور شامل

جهشهای پلی مورفیسمهای تک نوکلئوتیدی ( SNP )

تغییرات تعداد کپی ها ( CNA )

2- بررسی میزان بیان ژنها با مطالعه روی mRNA

بانک اطالاعات دارویی

مطالعه اثربخشی دارویی و احتمال مسمومیت و تداخلات دارویی

تجزیه و تحلیل داده ها به کمک هوش مصنوعی و متخصصین برجسته

انتخاب مناسب ترین و موثرترین برنامه درمانی

موارد استفاده از تستها

  • تشخیص نوع سرطان

بدنبال کشف توده در بدن بیمار جهت تشخیص نوع تومور نیاز به نمونه برداری از بافت توده می باشد ولی در اغلب موارد فرایند انجام نمونه برداری ناخوشایند، تهاجمی و دردناک است ، بعلاوه گاهی توده براحتی در دسترس نیست و نمونه برداری ریسک بالایی به بیمار تحمیل می کند.در این موارد می توان به کمک نمونه خون محیطی بیمار سلولهای توموری در گردش خون بیمار را جدا کرد تا بجای نمونه بافت تومور مورد مطلعه  قرار گیرند.

  • درمان هدفمند سرطان و ایمونوتراپی

این تستها معمولا زمانی درخواست می شود که بیمار به روشهای درمانی سنتی اعم از شیمی درمانی یا پرتودرمانی مقاوم می شود، بیماری سرطان عود می کند یا به مناطق مختلف بدن گسترش پیدا می کند ، روی نمونه بافت یا خون محیطی بیمار ( شامل سلولهای توموری در گردش ، قطعات شناوراز محتویات داخل سلولهای توموری در گردش خون) انجام می شود و با بررسی آخرین تحولات سلولی و مشخص کردن نقشه ژنتیکی تومور مناسب ترین ترکیب دارویی شامل درمانهای هدفند ، ایمونوتراپی و… برای بیمار انتخاب می شود.این داروها با هدف قراردادن تغییرات مولکولی شناسایی شده که در رشد و تهاجم تومور نقش دارند ، پیشرفت بیماری را مهار می کنند.

  • پیگیری پس از درمان سرطان

در این تستها با مطالعه روی تعداد سلولهای توموری در گردش خون پاسخ بیمار به درمان تحت نظر گرفته می شود.این تستها  این امکان را فراهم می آورند که عود تومور در اولین مراحل که حتی به کمک روشهای تصویربرداری قابل شناسایی نیستند ، تشخیص داده شوند.در این موارد با مطالعه روی آخرین تحولات سلولی مولکولی تومور برنامه درمانی بیمار در جهت کنترل زودرس و به هنگام عود بیماری تغییر می کند.

تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند

مقایسه شگفت انگیز !! بین روش مرسوم درمان سرطان با درمان هدفمند

در روش درمانی مرسوم ، درمان سرطان بر اساس منشا اولیه و نوع تومور ، برای مثال آدنوکارسینوما و یا کارسینوم سلول سنگفرشی ! ، انتخاب می شود ، در حالیکه در درمان هدفمند ، تمام گزینه های درمانی مستقل ازمنشا و نوع تومور بررسی می شوند تا با داشتن انتخابهای بیشتر شانس موفقیت درمان افزایش پیدا کند.

در روش درمانی مرسوم بیمار طبق دستورالعملهای از پیش تعیین شده، بدون توجه به تغییر و تحولات تومور، تحت درمان قرار میگیرد و سپس از لحاظ پاسخ دارویی ارزیابی می شود دراین روش بیمار با ریسک مقاوت و مسمومیت دارویی مواجه است و زمان طلایی برای درمان مناسب از دست می رود در حالیکه در درمان هدفمند درمان بر اساس آخرین تغییرات بیولوژیک تومور و با بررسی احتمال مسمومیت و میزان پاسخ دهی دارویی انجام می شود.در این روش چون داروها مطلبق با مشخصات سلولی و ومولکولی تومور بیمار بصورت آگاهانه انتخاب می شوند، اثربخشی بیشتر و عوارض کمتری بدنبال دارند.

در روش درمانی مرسوم داروهای شیمی درمانی با ترکیب مشخص طبق پروتکل از پیش تعیین شده به بیمار داده می شوند ولی در بیماری که تحت درمان هدفمند قرار میگیرد ، داروهای به تنهایی یا درترکیب با هم یا حتی در ترکیب با داروهای شیمی درمانی متداول بر اساس آخرین پروفایل ژنتیکی تومور انتخاب می شوند.

با انتخاب آگاهانه و هوشمندانه داروها در روش درمانی هدفمند در مقایسه با روش درمانی مرسوم ، بدنبال اثربخشی بیشتر و عوارض  دارویی کمتر، میزان بقای بدون پیشرفت سرطان (PFS) در بیماران افزایش قابل توجهی داشته است.

تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند

مسیرهای سلولی که در سرطانهای مختلف دچار تغییر و تحول می شوند.با مطالعه روی این مسیرها و رسم نقشه ژنتیکی تومور منحصر به فرد در بیمار مبتلا به سرطان ، می توان بصورت آگاهانه و هوشمندانه با انتخاب مناسب ترین درمان ، سلولهای توموری را مورد هدف قرار داد.

تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند

سرطانهای ارثی چیست؟    

حدود 5 تا 10 درصد از سرطان ها ارثی هستند. در این موارد ، فرد یک نسخه معیوب از ژن کنترل رشد و یا ترمیم سلولی را از یکی از والدین و یک نسخه فعال از همان ژن را از والد دیگر به ارث می برد. نسخه معیوب  “ژن مستعد کننده سرطان” نامیده می شود. از آنجا که این ژن معیوب از یکی از والدین به  به ارث برده می شود ، در تمام سلولهای بدن یافت می شود ، اما نسخه فعال ژن باعث می شود که سلول به درستی کار کند. با این حال ، اگر نسخه فعال ژن در سلول بر اثر جهش آسیب ببیند ، رشد و تقسیم سلولی از کنترل خارج می شود و می تواند منجر به سرطان شود. بنابراین ، افرادی که ژن مستعد کننده ابتلا به سرطان را به ارث می برند ، شانس بیشتری برای ابتلا به سرطان های خاص در طول زندگی خود دارند. این افراد با احتمال 50% ژن معیوب را به هر یک از فرزندان خود منتقل می کنند. با این حال ، همه افرادی که دارای ژن مستعد کننده ابتلا به سرطان هستند ، دچار سرطان نمی شوند.

ارثی بودن سرطان در چه مواردی مطرح می شود؟

سرطانهای ارثی عموماً با سرطانهای غیر ارثی تفاوت چندانی ندارند. مواردی که به نفع وجود سندرم سرطان خانوادگی در یک خانواده با سابقه ابتلا به سرطان هست به شرح زیر می باشند :

_ حضور موارد متعدد از یک نوع سرطان در خانواده (خصوصا اگر آن نوع سرطان نادر باشد)

_ سرطانهایی که در سن کمتر از معمول دیده می شوند (مثل سرطان کولون در یک فرد 35 ساله )

_ ابتلا یک فرد به بیش از یک نوع سرطان (مانند یک زن مبتلا به سرطان سینه و تخمدان )

_ بروزسرطان در اندامهای دوطرفه (مثل هر دو چشم، هر دو کلیه یا هر دو پستان)

_ ابتلا به سرطان در جنسی که معمولا مبتلا نمی شود (مانند سرطان پستان در یک مرد)

_ ابتلا به سرطان در چند نسل از خانواده (مثل پدربزرگ ، پدر و پسر)

در موارد بالا احتمال ارثی بودن سرطان مطرح می شود و توصیه می شود فرد برای بررسیهای بیشتر و در صورت لزوم نیاز به انجام تست ژنتیک به مشاور ژنتیک سرطان ارجاع داده شود.

در طی مشاوره ژنتیک سرطان با بررسی حداقل سه نسل از خانواده بیمار، احتمال ارثی بودن سرطان بر اساس پروتکلها بررسی می شود و در صورتیکه بیمار اندیکاسیون داشته باشد، تست ژنتیک سرطان ارثی درخواست می شود که این تست روی نمونه خون انجام می شود و انجام آن بطور معمول در بین 6 تا 8 هفته زمان می برد.

تست ژنتیک سرطان ارثی چه کمکی به بیمار مبتلا به سرطان و خانواده اش  می کند؟

ژنهایی که با سرطانهای ارثی در ارتباط هستند می توانند با افزایش خطر ابتلا به سرطان در ارگانهای مختفلف همراه باشند.

در صورتیکه سرطان ارثی در خانواده ای تشخیص داده شود، در بیمار مبتلا به سرطان به تصمیم گیری در مورد درمان و همچنین کنترل خطر برای ابتلا به سایر سرطانهای مرتبط با ژن معیوب شناخته شده کمک می کند.

همچنین فرصتی را برای سایر اعضای خانواده خصوصا بستگان درجه اول بیمار شامل والدین ، خواهر و برادرها و فرزندان ، فراهم می کند تا مورد بررسی قرار گیرند و در صورت داشتن ژن مستعدکننده سرطان تحت پروتکلهای پیشگیری از لبتلا به سرطان قرار گیرند.

تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا