02188218551 [email protected]

ترس از مرگ و کنار آمدن با حقیقت مرگ در بیماران سرطانی

گاهی ترس از مرگ می تواند کاملا طبیعی باشد ولی در افراد مبتلا به بیماری های جدی و سرطان، ممکن است این ترس آنقدر شدید باشد که باعث ایجاد مشکلاتی جدی برای فرد شود.

اضطراب و ترس از مرگ را می توان با احساس ترس ، دلهره یا نگرانی شدید هنگام فکر کردن در مورد روند مرگ یا جدا شدن از زندگی و همچنین آنچه پس از مرگ اتفاق می افتد ، توصیف کرد.

احساس غم و اندوه شدید در آخرین مرحله از زندگی طبیعی است. اما معمولا ترس از مرگ در افراد مبتلا به سرطان می تواند بسیار جدی و نیازمند توجه تیم درمانی باشد.

دوره درمان ترس از مرگ می تواند به افرادی که مشکل شان جدی است کمک کند، در ادامه این مقاله به برخی نکات مهم در مورد ترس از مرگ اشاره شده است.

مردم اغلب از مرگ می ترسند ، اما گاهی اوقات اینکه از چه بخشی از مرگ می ترسید می تواند به درمان کمک کند.

  • آیا افراد از جایی که ممکن است بمیرند می ترسند؟
  • آیا آنها از مرگ در تنهایی می ترسند؟
  • آیا از رنج و دردناک بودن مرگ می ترسند؟
  • آیا می ترسند که بمیرند و تمام شوند و دنیای دیگری وجود نداشته باشد؟
  • آیا این ترس وجود دارد که زندگی آنها هیچ هدف و معنایی نداشته باشد؟

اینها برخی از دلایل متداول علت ترس از مرگ در افراد مبتلا به سرطان است.


ترس از مردن

شاید به جای اجتناب از ترس از مرگ ، توقف ، نفس کشیدن و کمی خلوت کردن با افکار مرگ منطقی تر باشد؟

جامعه ما مرگ را خوب درک نمی کند ، اما اگر فقط به صورت دوره ای به مرگ نگاه کنیم و ببینیم چه درسهایی می توانیم بیاموزیم ، ممکن است ترس ما از مرگ کاهش یابد.

هرچه بیشتر درباره واقعیت مرگ فکر و تأمل کنیم ، بهتر می توانیم برای آن آماده شویم و با آن کنار بیاییم. مرگ تا حدی عظیم و ترسناک است زیرا فرهنگ ما دوست دارد واقعیت مرگ و بنابراین بحث و گفتگو و آماده سازی برای مرگ را به خاک بسپارد.

افرادی که در انتهای زندگی قرار دارند و در مورد مرگ خود به اندازه کافی تامل نکرده اند ، ممکن است احساس عصبانیت، شکست یا ترس از مرگ داشته باشند.

مرگ می تواند به ما بیاموزد که در لحظه زندگی کنیم ، اولویت های بهتری در زندگی داشته باشیم و عمدی زندگی کنیم. به زبان ساده ، در مورد مرگ تعمق کنید تا بهترین انتخاب هایی را که می توانیم هر روز داشته باشیم را انتخاب کنیم.

درمان ترس از مرگ و بطور کلی هر نوع اضطراب در طب امروزی، بر کاهش ترس و نگرانی های مرتبط با این موضوع متمرکز است. برای انجام این کار ، روانپزشک شما ممکن است از یک یا چند گزینه زیر استفاده کند:

  • رواندرمانی (روش های مبتنی بر روانکاوی یا سایر متدهای مشابه)
  • دارو درمانی
  • رفتار درمانی شناختی
  • مراقبه و سایر روش های آرام بخشی

منبع