سرطان پستان چیست ؟

سرطان پستان چیست ؟

سرطان پستان نوعی سرطان است که در پستان شروع می‌ شود. این سرطان زمانی شروع می‌ شود که سلول‌ها از کنترل خارج می‌ شوند. سلول های سرطانی پستان معمولاً توموری را تشکیل می دهند که غالباً از طریق اشعه ایکس دیده شده یا به عنوان توده احساس می شود. سرطان پستان تقریباً به طور...