سرطان معده : از کجا بفهمیم سرطان معده داریم

سرطان معده : از کجا بفهمیم سرطان معده داریم

سرطان معده سرطان معده (Stomach cancer) معمولاً در سلول های تولید کننده مخاط که معده را پوشش می دهند، تشکیل می شود. به این نوع سرطان آدنوکارسینوما گفته می شود. طی چند دهه گذشته ، در سرتاسر جهان نرخ سرطان در بخش اصلی معده رو به کاهش است. اما در همین مدت ، سرطان در ناحیه...