آیا سرطان پوست کشنده است | آیا سرطان پوست واگیردار است

آیا سرطان پوست کشنده است | آیا سرطان پوست واگیردار است

سرطان پوست سرطان پوست به رشد غیرطبیعی سلول های پوستی اطلاق می شود که بیشتر در پوست هایی که در معرض آفتاب هستند، بروز می کند. اما این شکل رایج سرطان همچنین می تواند در مناطقی از پوست شما اتفاق بیفتد که معمولاً در معرض نور خورشید نیست. اگر سابقه سرطان در خانواده دارید و...