سرطان روده بزرگ

سرطان روده بزرگ

بررسی کلی سرطان روده بزرگ سرطان روده بزرگ نوعی سرطان است. همانطور که از اسم آن مشخص است این سرطان در روده بزرگ شروع می شود. روده بزرگ قسمت پایانی دستگاه گوارش است. سرطان روده بزرگ بیش تر در بزرگسالان و افراد مسن دیده می شود هرچند ممکن است این سرطان در هر سنی اتفاق...