آیا سرطان تخمدان کشنده است | علائم سرطان تخمدان

آیا سرطان تخمدان کشنده است | علائم سرطان تخمدان

سرطان تخمدان نوعی سرطان است که در تخمدان ها تشکیل می شود. دستگاه تولید مثل زنان شامل دو تخمدان در هر دو طرف رحم است. تخمدان ها (که هر کدام به اندازه یک بادام است) مسئول تولید تخمک و همچنین هورمون های استروژن و پروژسترون می باشند. سرطان تخمدان اغلب تا زمانی که در لگن و...