جراحی سرطان پستان

جراحی سرطان پستان

بیش تر زنان مبتلا به سرطان پستان درقسمتی از درمان خود مجبور به انجام نوعی جراحی می شوند. انواع مختلفی از جراحی پستان وجود دارد و بسته به شرایط یکی ازاین نوع عمل ها انجام می شود. به عنوان مثال، ممکن است عمل جراحی به صورت زیر انجام شود: در این عمل تا حد ممکن بافت سرطان...