02188218551 [email protected]
رابطه سرطان و ژنتیک | چند درصد از سرطان ها موروثی هستند؟

رابطه سرطان و ژنتیک | چند درصد از سرطان ها موروثی هستند؟

رابطه سرطان و ژنتیک برای آشنایی با رابطه سرطان و ژنتیک ابتدا باید اندکی با ژن ها آشنایی داشته باشید. ژن ها در DNA هر کدام از سلول های بدن هستند. آنها وظیفه کنترل عملکرد سلول، به صورت کلی را برعهده دارند. عملکردهایی از قبیل: سرعت رشد سلول تعدد و تکرر تقسیم سلولی طول...
تغذیه مناسب در طول پرتو درمانی

تغذیه مناسب در طول پرتو درمانی

گنجاندن این ۵ مؤلفه در رژیم غذایی سالم در طول پرتو درمانی ، راهی برای بهبودی سریع همراه با عوارض جانبی کمتر است. پرتودرمانی می تواند نحوه هضم غذاهای خاص در بدن بیمار و استفاده از مواد مغذی را تغییر دهد. هر بیماری که تحت پرتو درمانی قرار می گیرد ، واکنش متفاوتی نسبت به...