02188218551 [email protected]
پرتو درمانی سرطان کلیه چگونه انجام می شود؟

پرتو درمانی سرطان کلیه چگونه انجام می شود؟

درمان سرطان کلیه معمولاً با جراحی برای برداشتن سرطان آغاز می شود. در مورد سرطان های محدود به کلیه ، این تنها درمان مورد نیاز است. اما اگر سرطان فراتر از کلیه گسترش یافته باشد ، ممکن است درمان های بیشتری توصیه شود. شما و تیم درمانی می توانید در مورد گزینه های درمان...
همه چیز درباره سرطان کلیه | درمان سرطان کلیه

همه چیز درباره سرطان کلیه | درمان سرطان کلیه

بخش قبلی: علائم سرطان کلیه درمان سرطان کلیه درمان سرطان کلیه معمولاً با جراحی برای برداشتن سرطان آغاز می شود. در مورد سرطان های محدود به کلیه ، این تنها درمان مورد نیاز است. اما اگر سرطان فراتر از کلیه گسترش یافته باشد ، ممکن است درمان های بیشتری توصیه شود. شما و تیم...
همه چیز درباره سرطان کلیه | علائم سرطان کلیه

همه چیز درباره سرطان کلیه | علائم سرطان کلیه

به نقل از وبسایت رسمی مایو کلینیک سرطان کلیه (kidney cancer) ، سرطانی است که از کلیه شروع می شود. کلیه ها دو اندام لوبیا شکل بوده که هر کدام به اندازه یک مشت دست هستند. کلیه ها در پشت اندام های شکمی شما قرار دارند ، و یک کلیه در هر طرف ستون فقرات تان قرار دارد....