09023009259 [email protected]
بهترین مرکز تارگت تراپی کجاست؟

بهترین مرکز تارگت تراپی کجاست؟

بهترین مرکز تارگت تراپی تارگت تراپی نسل جدیدی از درمان سرطان است که در دسته درمان های دارویی به شمار می رود. تارگت تراپی یا درمان هدفمند سرطان طراحی شده تا سلول های سرطانی را هدف بگیرد تا بتواند با ایمنی و اثرگذاری بیشتر بیماری را درمان کند. اما مانند هر درمان دیگری،...
آیا درمان سرطان بدون عوارض امکان داره؟

آیا درمان سرطان بدون عوارض امکان داره؟

درمان سرطان بدون عوارض وقتی صحبت از درمان سرطان می شود، اکثر ما یاد موهای ریخته افرادی می افتیم که شیمی درمانی انجام می دهند. این تصویر باعث شده تا مردم نه فقط از خود سرطان، بلکه از عوارض درمان کردن آن هم ترس و واهمه داشته باشند. واقعیت هم این است که روش های معمول، می...
تجربه تارگت تراپی | من تارگت تراپی کردم

تجربه تارگت تراپی | من تارگت تراپی کردم

تجربه تارگت تراپی تارگت تراپی جزو درمان های نوین سرطان به شمار می رود. با تارگت تراپی می توانید سرطان خود را هدف بگیرید. درمان هدفمند که با نام تارگت تراپی هم شناخته می شود، یک درمان دارویی سرطان است. در مورد چیستی این درمان قبلا زیاد صحبت کرده ایم و اشاره مجددی هم به...
درمان سرطان با دارو | ایمنی درمانی سرطان

درمان سرطان با دارو | ایمنی درمانی سرطان

درمان سرطان با دارو اول از هر چیز باید بدانید که سرطان را می توان درمان کرد. اتفاقا روش های زیادی هم برای درمان سرطان وجود دارند. جراحی، پرتو درمانی و البته دارو درمانی. اما درمان کردن سرطان یک شرط اساسی دارد، آنهم اینکه به موقع، و قبل از اینکه سرطان به اصطلاح عود کند...
سرطان ریه خود را هدف بگیرید | تارگت تراپی سرطان ریه

سرطان ریه خود را هدف بگیرید | تارگت تراپی سرطان ریه

تارگت تراپی سرطان ریه تارگت تراپی یکی از درمان های نوین سرطان است که جزو دسته درمان های دارویی سرطان به شمار می رود. در تارگت تراپی که با نام درمان هدفمند هم شناخته می شود، از داروهای مخصوصی که برای حمله به سلول های سرطانی طراحی شده اند استفاده می شود. تارگت تراپی...