نام نویسنده: فرزانه جعفری

ژن درمانی در ایران

جدیدترین اخبار درمان سرطان : آیا ژن درمانی انقلابی در درمان سرطان است؟

آخرین سر و صدایی که اکنون به پا شده است ، روش ژن درمانی است که گمان می رود تحولی عظیم در درمان سرطان در آینده ای نزدیک ایجاد کند.

جدیدترین اخبار درمان سرطان : آیا ژن درمانی انقلابی در درمان سرطان است؟ خواندن نوشته »

پیمایش به بالا