02188218551 [email protected]

همه چیز در مورد پرتو درمانی سرطان پستان

پرتو درمانی سرطان پستان  پرتو درمانی که به نام رادیوتراپی هم شناخته می شود درمانی با هدفگیری دقیق و تأثیر بالاست که راهی مناسب برای نابود کردن سلول های سرطانی که ممکن است بعد از جراحی همچنان باقی بمانند به حساب می آید. علی رغم ترس خیلی از مردم، پرتو درمانی نسبتاً...