تمام مطالب برچسب : عکس تورم غدد لنفاوی زیر بغل
علائم سرطان زیر بغل و توده شیردهی

علائم سرطان زیر بغل و توده شیردهی

علائم سرطان زیر بغل سلام، لحظه های خوشی را برای شما آرزومندیم. در هفته دو سه باری برای خریدهای معمول بیرون می روم و نگاهم به انواع پرچم های سیاه عزا می افتد که عکس جوانی یا میانسالی یا حتی کودکی را در خود فرو کشیده اند. حق آنها زندگی در کنار خانواده بود نه مرگ زودهنگام. از میان صحبت ها به گوشم می رسد که اغلب این افراد یا به خاطر تصادف جان خود را از دست داده اند و یا سکته و غده های سرطانی در شکم، خون، کبد، مغز استخوان و حتی زیر بغل و الی آخر!!! در این میان، از درد کودک سرطانی اشکم جاری می شود و دلم به حال والدینش می سوزد و از […]