تمام مطالب برچسب : توده شیردهی
علائم سرطان زیر بغل و توده شیردهی

علائم سرطان زیر بغل و توده شیردهی

علائم سرطان زیر بغل سلام، لحظه های خوشی را برای شما آرزومندیم. در هفته دو سه باری برای خریدهای معمول بیرون می روم و نگاهم به انواع پرچم های سیاه عزا می افتد که عکس جوانی یا میانسالی یا حتی کودکی را در خود فرو کشیده اند. حق آنها زندگی در کنار خانواده بود نه مرگ زودهنگام. از میان صحبت ها به گوشم می رسد که اغلب این افراد یا به خاطر تصادف جان خود را از دست داده اند و یا سکته و غده های سرطانی در شکم، خون، کبد، مغز استخوان و حتی زیر بغل و الی آخر!!! در این میان، از درد کودک سرطانی اشکم جاری می شود و دلم به حال والدینش می سوزد و از […]

کارسینوم لوبولار تهاجمی | علائم سرطان لوبولی

کارسینوم لوبولار تهاجمی | علائم سرطان لوبولی

کارسینوم لوبولار تهاجمی کارسینوم لوبولار تهاجمی یا سرطان لوبولی مهاجم (Invasive lobular carcinoma) نوعی سرطان سینه است که در غدد تولید شیر (لوب یا لوبول ها) پستان شکل می گیرد. سرطان تهاجمی به این معنی است که سلول های سرطانی از همان ابتدا شروع به خارج شدن از لوبول ها می کنند و پتانسیل گسترش سرطان در غدد لنفاوی و سایر نواحی بدن را دارند. کارسینوم لوبولار تهاجمی بخش کوچکی از همه سرطان های پستان را تشکیل می دهد. شایع ترین نوع سرطان پستان در مجاری سینه شکل می گیرد که به آن “کارسینوم داکتال مهاجم یا سرطان مجاری تولید شیر” می گویند.   علائم سرطان لوبولی کارسینوم لوبولار تهاجمی در اولین مراحل خود ، ممکن است هیچ علامت و […]