خدمات ما

 

 

خدمات گروه پزشکان به آیند

انجام غربالگری سرطانها متناسب با سن و جنس جهت پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطانها
انجام کليه اقدامات تشخیصی و درمانی در بیماران مبتلا به سرطان 
 بررسی ارثی بودن سرطانها 
حمایت از بیماران مبتلا به سرطان جهت حفظ امید به زندگی و راههای پذیرش و مقابله با بیماری
مشاور تغذیه بیماران مبتلا به سرطان قبل از درمان , حین و پس از درمان